پرورش مرغ بومی

پرورش مرغ بومی | چگونه یک واحد پرورش مرغ بومی راه اندازی کنیم؟

چگونه یک مرغداری پرورش مرغ بومی راه اندازی کنیم؟ از قدیم بسیاری از خانواده های روستایی یکی از امور روزمره شان و یکی از شیوه هایی که همواره در پیش می گرفتند تا بخشی از هزینه ها و نیازهای خانواده… اطلاعات بیشتر