فن مرغداری

فن مرغداری (هواکش مرغداری))

مهمترین تجهیزات مرغداری برای تهویه سالن های مرغداری مقدمه ای برای استفاده از فن مرغداری : همانگونه که اطلاع دارید دمای متعادل و خنک در تندرستی پرندگان اثربخش می باشد و راندمان تولید را بالا می برد بنابراین مطلبی که در اینجا اهمیت دارد این است که دمای بسیار زیاد برای سلامت طیور پرخطر است. به همین علت در فصلهای گرم سال مرغداری ها از انواع سیستم ها و وسایل برای هوا رسانی به سالنهای مرغداری ( تهویه مرغداری ) و انواع تجهیزات سرمایشی استفاده می کنند. مهمترین تجهیزات مرغداری برای تهویه سالن های مرغداری عبارتند از : هواکش فن… ادامه مطلب