مرغ لاین و مرغ اجداد

مرغ لاین و مرغ اجداد چه فرقی با هم دارند؟ مرغ لاین و مرغ اجداد جهت تولید گوشت مرغ به روش صنعتی لازم می باشند .بنابراین در هنگام خرید تجهیزات مرغداری به تجهیزات مرغداری پیشرفته و مدرن نیاز داریم تا حداکثر بازدهی و راندمان را در تولید و پرورش مرغ داشته باشیم برای این کار باید نژاد مرغ ها را تصحیح کنیم و به رده ژنتیکی مرغ لاین برسیم . در راستای این بحث به بازبینی ظریف تر این موضوع و شیوه تولید جوجه یک روزه می پردازیم . با ما همگام باشید. مرغ لاین چیست؟ نژادی از مرغ است… ادامه مطلب