مرغداری تخمگذار

مرغداری تخمگذار یکی از پر بازده ترین حرفه ها در زمینه پرورش پرنده ، مرغداری تخمگذار و بهره وری از سود تخم گذاری مرغ ها می باشد . تخم مرغ یکی از مواد غذایی ای است که اکثر خانواده ها د رهمه سطح های اقتصادی از آن سود می برند . به همین علت تخم مرغ بازاری با سود خیلی خوب و پایدار است . گران شدن قیمت تخم مرغ ، مرغداران را به سوی تولید تخم مرغ و یافتن راه هایی برای رشد تخمگذاری مرغ هدایت کرده است . هر اندازه تخمگذار ی مرغ بیشتر باشد ، سود بدست… ادامه مطلب