سالن مرغداری

سالن مرغداری

چگونه معیارهای یک سالن مرغداری را رعایت کنیم ؟ ساخت و راه اندازی سالن مرغداری تخمی و گوشتی مانند شروع هر کار دیگری بی گمان مستلزم  این است که آگاهی کامل و دقیقی را دررابطه با آن داشته باشیم . ابتدای بنا کردن یک سالن مرغداری هم از این قاعده جدا نمی باشد . و برای پیشرفت هرچه زیاد تر در این کسب باید همه معیارهای مرغداری را انجام دهیم . خب به طور طبیعی یک سالن مرغداری با تجهیزات خوب اثر بسیار مطلوبی در بازده کار خواهد داشت. در این نوشته تصمیم گرفتیم اصلی ترین نکته های مرتبط با… ادامه مطلب