خوراک دام وطیور

خوراک دام وطیور و عامل های موثر بر ارزش غذایی اقلام موجود در آن تامین خوراک دام وطیور برای حیوان از طریق مواد خوراکی مهیا می شود  . هر وقت اختلالات تغذیه ای شدید باشد .امکان دارد حتی موجب مرگ حیوان شود . خوراک دام وطیور از نظر کیفیت فیزیکی و مواد مغذی تنوع خیلی زیادی دارند . ارزش غذایی یک ماده خوراکی معین ممکن است از منطقه ای به منطقه دیگر خیلی متغیر باشد . برای تامین خوراک دام وطیور در مرحله اول نیاز به شناخت مواد مغذی مورد نیاز حیوان در شرایط متفاوت نگهداری ، تولید وغیر ه… ادامه مطلب